Wymagania techniczne

zarabianie na fotografiach

Wymagania, jakie muszą spełniać Twoje zdjęcia to:

  • nie mogą być widoczne żadne loga ani inne znaki firmowe
  • jeżeli przedmiotem fotografii są ludzie, to zawsze konieczne jest załączenie zgody modela na publikację, tzw. model release (wzory takiej zgody można pobrać ze stron microstock, w których chcemy sprzedawać nasze fotografie). Jedynym wyjątkiem, kiedy nie jest potrzebna zgoda na modela, są zdjęcia znanych osób oraz z imprez masowych, mogące być sprzedawane jako "editorial".
  • rozdzielczość powinna być możliwie jak najwyższa. Są serwisy, które przyjmują już od 3Mpix, ale nie radzę się ograniczać do tego minimum, bo sprzedając fotografię w wyższej rodzielczości więcej zarabiamy. Odradzam jednak sztuczne zwiększanie rozdzielczości w programach graficznych, gdyż od razu zostanie to zauważone i mogą nas spotkać za to niemiłe konsekwencje
  • ostre i prawidłowo naświetlone
  • brak szumów i artefaktów
  • jeśli Twój aparat na to pozwala, to rób zdjęcia w trybie RAW

W miarę potrzeb można posiłkować się programami graficznymi (np. Photoshop lub darmowy Gimp), w celu redukcji szumów czy drobnych korekt naszych prac.

 


Fotografia do artykułu: © Patrick | Can Stock Photo